دیدنی ترین شهر های کوچک روسیه

درخواست حذف این مطلب

دیدنی ترین شهر های کوچک روسیه

 
روسیه کشوریست عظیم. در واقع عرض این کشور به قدری پهناور است که فقط 11 مورد از محدوده های زمانی در این کشور قرار دارند. از منطقه های زمانی قاره اروپا و بندر کالینینگراد (kaliningrad) که با آب های دریای ب یک (baltic) محاصره شده گرفته تا دور افتاده ترین بخش از قاره آسیا، این کشور که برای خودش یک قاره تمام عیار است، جمهوری ها و ای های دور افتاده، انواع فدرال ها و نواحی مختلف که هر کدام فرهنگ و زبان و قومیت مخصوص منحصر به فردی دارند را درون خود جای داده است.
روسیه از زمان های دور و هنگامی که قلمرو آن فقط مسکو بود وجود داشته است. مسکو در ابتدا به دلیل ش ت خوردن رقبای محلی شکل گرفت و این موضوع باعث رانده شدن خاندان های قفقازی از آن شد. سپس با فتح سیبری (siberia) ادامه پیدا کرد تا داستان روسیه را حس طولانی کند. ای کوچ و د ده های آن براساس کاخ ها، قلعه ها، کلیساها و صومعه سراهایی که در آنها وجود دارد توصیف شده اند. برخی از این آثار که هنوز هم وجود دارند، از چوب ساخته شده و به دست خود روس ها بنا گردیده اند.
با این وجود گزینه های غیر قابل شمارشی برای انتخاب به عنوان دیدنی ترین ای کوچک روسیه وجود دارد. ایی که در تپه ها آرام گرفته اند، ایی که در میان چمنزارها نامحدود هستند و یا در امتداد رودخانه ها به خواب رفته اند، در ادامه فهرستی از چند شهر را مطالعه می کنید که یقینا برازنده جایگاهشان در این رتبه بندی هستند. 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]